mahtabi

دست هایم را در باغچه می کارم

In Uncategorized on February 11, 2009 at 4:45 pm

بهمن برای من یاد فروغ رو میاره بیشتر از هر زمان دیگه ای.
بهمن برای من یاد دوستی رو میاره که خیلی شبیه فروغ بود. برای دوستی که حتی دست هاش هم شبیه فروغ بود. برای دوستی که دلش برای فروغ تنگ می شد بدون اینکه فروغ رو دیده باشه توی زندگیش. برای دوستی که یه شب به من زنگ زد و گفت دلم برای فروغ تنگ شده. هر دومون خندیدیم. بهش گفتم مگه تو فروغ رو دیده بودی؟
خندید و گفت همونش عجیبه.
یادمه که شعرهاش رو روی یه تیکه کاغذ کوچیک می نوشت. خط می زد . دورش خط می کشید و می داد بخونمشون. با هم کلمه ها رو جا به جا می کردیم. بهش می گفتم که تو برای من مثل فروغ می مونی. تو منو یاد فروغ می ندازی.

نه تنها قیافه اش، بلکه دست هاش شبیه فروغ بود. آخرین باری که دیدمش کلی گریه کرد. بهش گفتم گریه نکن منم گریه ام می گیره. گفت می دونم که دیگه نمی بینمت.
چند ماه بعد برام یه ای میل زد. توش فقط یه شعر بود. شعری که برای من گفته بود. بی نظیر مثل همیشه. بدون نقص.زیبا. نه اینکه چون مخاطب شعر من بودم زیبا بود، نه. شعرش بی نظیر بود. پر از احساس و آرامش.
چند ماه بعدش ای میل زد و یه عکس فرستاد با یه آقایی که توی سابجکت ای میل نوشته بود شوهرشه و فقط یه هفته است که می شناستش.
هیچ توضیحی هم توی ای میلش نداده بود. به همین سادگی بعد از دیدن یه نفر توی یه هفته به این نتیجه رسیده بود که باهاش ازدواج کنه. بهش زنگ زدم و کلی داد و بیداد کردم که دیوانه این آقاهه جای باباته. تو حیفی.

گوش نکرد. زنش شد. ای میل بعدی که بهم زد فقط توش نوشته بود که داره میره آلمان. عادت داشت توی ای میل هایی که می زنه توضیح نده. بازم بهش زنگ زدم. گفت باید همدیگرو ببینیم. بعد از اینکه رفت آلمان چند باری با هم تلفنی حرف زدیم. همیشه هم شوهرش گوشی رو می گرفت و ببشتر از خودش با من حرف می زد. می خواستم بگم لعنتی بذار باهاش حرف بزنم. بذار بفهمم حالش خوبه یا نه. نمی ذاشت.
هیچوقت نشد ببینمش. فقط فهمیدم دوباره برگشته ایران و دیگه سر کار نمی ره. شوهرش نمی ذاشت بره سر کار. بهش ای میل زدم ولی جوابی برام نیومد. من دلم برای اون دختری که پر از احساس بود و دست هاش شبیه دست های فروغ بود، تنگ شده.
من دوستم رو گم کردم. دوست من توی یه باغچه گم شده، شعر هاشو باد برده…من دلم براش تنگ شده…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: